SIFIR KARBON

SıfırKarbon ilkeleri Escarus tarafından geliştirilen, şirketlerin kolay, bilimsel ve uluslararası kabul gören metodolojiler dâhilinde karbon azaltım programlarını yürütmelerine olanak sağlamayı amaçlayan bir prensipler dizisidir. SıfırKarbon sayesinde şirketler, karbon nötr olma yolundaki süreçlerini yönetebilmekte ve SıfırKarbon sertifikasyonu ile azaltım taahhütlerini kamuoyu ile saydam bir şekilde paylaşabilmektedirler.

SıfırKarbon, Türk şirketlerinin ve kuruluşlarının iklim tarafsızlığını değerlendirmek, raporlamak ve belgelemek için kullanışlı bir araç olmayı hedeflemektedir. SıfırKarbon etiketi, bir şirketin sera gazı emisyon azaltımına katkısını paylaşmak için şeffaf bir yöntem sunmaktadır. Bu çerçevede SıfırKarbon, Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkıda bulunmaktadır. SıfırKarbon setrifikaları kurumlar, ürünler ve hizmetler için üç farklı kategoride ele alınmaktadır.

SıfırKarbon Kurum,, farklı tüzel kişilikteki müşterilerin sera gazı emisyon kaynaklarının tespit edilmesi, sera gazı emisyonunun hesaplanması, gerekli azaltım stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler dâhilinde iç (emisyon azaltıcı tedbirler) ve dış (karbon kredilerinin satın alınmasıyla nötrleme vb.) aksiyonlarda bulunulması ve gerçekleştirilen çalışmanın SıfırKarbon Sertifikasyonu ile kamuoyuna iletişimi faaliyetlerini içermektedir.

Sıfır Karbon Ürün, satışı yapılan ürünlerin yaşam döngüsü analizi (LCA- Life Cycle Assesment) doğrultusunda belirlenmiş olan karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve ürün müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Ürün sertifikasyon sistemi, tüketicilerin; satın aldıkları ürünlerin teslimat ve üretimi süresince iklim değişikliğine neden olduğu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Sıfır Karbon Hizmet, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin farklı faaliyetlerinin veya şirketlerin mikro düzeyde gerçekleştirdiği bazı faaliyetlerin karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Hizmet, özellikle etkinlik, toplantı gibi solo faaliyetler kapsamında oluşan sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve silinmesine yöneliktir.

SıfırKarbon İlkeleri, sağlam ve uluslararası kabul görmüş metodolojilere dayalı olarak, bir organizasyonun iklim ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almaktadır. SıfırKarbon İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gold Standard, UNDP-Türkiye, WBCSD-Türkiye ve BSI-Turkey tarafından kabul görmüştür.

Escarus, karbon ayak izi değerlendirme ve belgelendirme sistemi SıfırKarbon uygulamasını desteklemektedir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE ÇİN VE MEKSİKA NİYET EDİLEN ULUSAL KATKILARI (INDC) Aralık 2015’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda (Paris İklim Zirvesi - COP21), 195 ülke... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla