KARBONMETRE

Küresel iklim değişikliği, olumsuz etkilerinin günden güne artması sebebiyle günümüzde küresel ekonomideki aktörlerin en çok önem atfettiği risklerin başında gelmektedir. Büyük oranda insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarından kaynaklandığı bilinen iklim değişikliği, kamuoyunun en çok tartıştığı gündem maddelerinden birisidir.

Karbon ayak izi, bireylerin ve/veya şirketlerin dünyaya doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi aşamasında dolaylı olarak saldıkları toplam sera gazı emisyon miktarı olarak özetlenebilir.

Isıtma, soğutma, havalandırma, pişirme, sıcak su kullanımı vb. temel faaliyetlerin yanı sıra seyahat, ulaşım, taşeron faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucunda oluşan atıklar da bir firmanın sera gazı emisyonlarına neden olmaktadır.

Karbon ayak izi, şirketlerin iklim değişikliğine katkısını ortaya koyan statik bir durum tablosudur. Bu durum tabloları yıllık bazda güncellendiği ve izlendiği takdirde değişimin doğrultusu da ortaya konulmaktadır.

Günümüzde karbon ayak izini belirleyen şirketler, karbon nötrleme yolunu seçmekte ve çeşitli araçlar ile karbon ayak izlerini silmektedirler. Karbon ayak izini nötrleme dışında şirketlerin tercih ettiği bir diğer yol ise, ayak izlerini küçültecek yeni tedbirler almak ve uygulamaktır.

Escarus karbon salımının azaltılması için “Karbonmetre” aracını geliştirmiştir. “Karbonmetre” aracı uluslararası düzeyde kabul görmüş metodolojilere dayalı olarak, bir organizasyonun karbon ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almaktadır. “Karbonmetre” aracı kullanılarak uluslararası kurumların yayınladığı metotlar ve ölçümler aracılığı ile kurumların karbon ayak izi ölçümleri yapılmaktadır.

Firmaların karbon ayak izine neden olan tüketim verilerinin “Karbonmetre” aracına girişinin yapılmasının ardından, yapılan kontrollerden sonra verilerin onaylanması ile karbon ayak izi hesaplaması sistem üzerinden gerçekleşmektedir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE ÇİN VE MEKSİKA NİYET EDİLEN ULUSAL KATKILARI (INDC) Aralık 2015’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda (Paris İklim Zirvesi - COP21), 195 ülke... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla