ERET

ERET modeli, çevresel ve sosyal değerlendirme derecesi, kredilendirme süreci öncesinde, Finansal Kuruluş’a alınması gereken önlemler ve bu derece kapsamında yapılması gereken izleme çalışmalarıyla ilgili bilgi sağlamaktadır.

ERET Modeli, Escarus-ERET “Çevresel Risk Değerleme Modeli” isim patenti ile Escarus adına alınmıştır. Bu model ile finansal kuruluşlara, finanse edilen projelerin 36 başlık altında çevresel ve sosyal risklerinin derecelendirilmesi için bir metot sunulmaktadır.

ERET, aynı zamanda IFC tarafından hazırlanmış bulunan ve günümüzde gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren bankalarca yoğun olarak kabul görmüş bulunan Ekvator Prensiplerinde yer alan konuları kapsayan, IFC Performans Standartları ve EBRD Çevre Kriterleri ile de uyumludur.

ERET değerlendirmesi sonucunda çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumunda, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği Model içinde ilgili ulusal mevzuatla da uyumlu bir şekilde yer almaktadır.

ERET sistemini kullanan bankalar ERET kapsamında elde ettiği bulguların ışığında çevresel risk kategorizasyonu gerçekleştirdiği gibi uluslararası kredi kuruluşlarınca kaynak temini çalışmaları kapsamında talep edilen çevresel rapor ve bilgi taleplerini de karşılamaktadır. Finansal açıdan çevresel risk analizi, çevresel riskin boyutlarının tanımlanarak kabul edilebilirlik sınırlarının etüdünü içerir. Çevresel risk analizi, aynı zamanda potansiyel risklerin dikkate alınarak bunların azaltılması veya ortadan kaldırılması için çevresel etkileri azaltacak eylem planlarının hazırlanmasını da kapsamaktadır.

Proje değerlendirme çalışmalarında sistematik bir yaklaşımın çok önemli bir parçasını oluşturan ERET, Escarus’u sürdürülebilir finans danışmanlığında çok farklılaştırmaktadır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE ÇİN VE MEKSİKA NİYET EDİLEN ULUSAL KATKILARI (INDC) Aralık 2015’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda (Paris İklim Zirvesi - COP21), 195 ülke... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla