Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

Her kurumu sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye teşvik eden farklı gereklilikler, beklentiler veya hedefler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisinin kurgulanmasında bu parametreler büyük önem arz etmektedir.

Stratejik yönetim; koşulların hızlı değiştiği günümüz şartlarında şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesini, bu stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilerek öngörülen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi ise, bir şirketin/kurumun sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde amaçlarına ulaşmak üzere hangi kaynakları ne şekilde kullanacağının, hangi yönetsel ve operasyonel adımları atacağının, mevcut faaliyet ve iş süreçlerini bu politikaya nasıl uyarlayacağının belirlendiği yol haritasıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi çalışmalarında Escarus; birlikte çalıştığı şirketlerin/kurumların mevcut durumda hangi seviyede olduklarını boşluk analizi çalışmasıyla saptamakta, mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemleri belirlemekte ve bunları hayata geçirmeye odaklanmaktadır. İşin niteliğine ve beklentilerin kapsamına göre değer zinciri analizi, rekabet analizi, paydaş analizi, pazar analizi ve sektörel analiz gibi çeşitli yöntemlere de başvuran Escarus, strateji geliştirme çalışmalarında her bir sektör ve kurum/şirket bazında farklılaşan çözümler sunmaktadır.

Geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisinin danışan kurumlar tarafından planlı bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Escarus tarafından oluşturulan ve danışan kurumlarca uygulamaya konulan stratejinin düzenli olarak denetlenmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmayı kalıcı hale getirecek önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE DÜNYA NÜFUS GÜNÜ 2018: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN AİLE PLANLAMASI Her yıl Temmuz ayının 11’i Dünya Nüfus Günü olarak kutlanıyor. 29 yıldır kutlanan Dünya Nüfus Günü’n... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM KAVRAMLARI: ESG ODAKLI YATIRIM, SORUMLU YATIRIM VE ETKİ YATIRIMI Finansal getiri sağlama ve sosyal etki yaratma kaygılarını dengede tutan bir yatırım anlayışı olan “... Daha Fazla
  • MAKALE KAPSAYICI KAPİTALİZM RÜZGARI Amerika Birleşik Devletleri’nin öncü şirketlerinin CEO’larını temsil eden İş Dünyası Yuvarlak Masası... Daha Fazla
  • MAKALE COVID-19 SALGINI VE GÖÇMENLER Göçmenler, özellikle sosyal ve ekonomik krizler sırasında; devletlerin vatandaşlarını önceliklendire... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA YÖNETİMİ Bir markanın logosu ile bağlantılı, bağlı olduğu kurumun ve paydaşlarının yarattığı ürün veya hizmet... Daha Fazla
  • MAKALE TARIMDA KURUMSAL YÖNETİM: KONJONKTÜR ETKİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yerleşik düzenle birlikte insan; neslini sürdürmek, beslenmek, barınmak, giyinmek gibi temel ihtiyaç... Daha Fazla
  • MAKALE HIZLI MODA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ Tekstil sektörü tarih boyunca günlük hayattaki temel bazı ihtiyaçları karşılayan bir sektör olagelmi... Daha Fazla
  • MAKALE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İNSAN HAKLARI KONUSUNDAKİ DESTEKLERİ

    Ulus-ötesi veya ulus-üstü bir siyasi birlik projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği (AB), varl... Daha Fazla