Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

Her kurumu sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye teşvik eden farklı gereklilikler, beklentiler veya hedefler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisinin kurgulanmasında bu parametreler büyük önem arz etmektedir.

Stratejik yönetim; koşulların hızlı değiştiği günümüz şartlarında şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesini, bu stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilerek öngörülen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi ise, bir şirketin/kurumun sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde amaçlarına ulaşmak üzere hangi kaynakları ne şekilde kullanacağının, hangi yönetsel ve operasyonel adımları atacağının, mevcut faaliyet ve iş süreçlerini bu politikaya nasıl uyarlayacağının belirlendiği yol haritasıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi çalışmalarında Escarus; birlikte çalıştığı şirketlerin/kurumların mevcut durumda hangi seviyede olduklarını boşluk analizi çalışmasıyla saptamakta, mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemleri belirlemekte ve bunları hayata geçirmeye odaklanmaktadır. İşin niteliğine ve beklentilerin kapsamına göre değer zinciri analizi, rekabet analizi, paydaş analizi, pazar analizi ve sektörel analiz gibi çeşitli yöntemlere de başvuran Escarus, strateji geliştirme çalışmalarında her bir sektör ve kurum/şirket bazında farklılaşan çözümler sunmaktadır.

Geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisinin danışan kurumlar tarafından planlı bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Escarus tarafından oluşturulan ve danışan kurumlarca uygulamaya konulan stratejinin düzenli olarak denetlenmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmayı kalıcı hale getirecek önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS'IN GETİRDİKLERİ Ekonomik piyasalardaki hâkim anlayış, her ne şartla olursa olsun kar etmek olgusundan sorumlu karlıl... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİL PRENSİPLERİ YILLIK GENEL KURULU’NUN ARDINDAN… Sorumlu yatırım anlayışı çerçevesinde uluslararası yönelim sürdürülebilir finans ürünlerine doğru il... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM KAVRAMLARI: ESG ODAKLI YATIRIM, SORUMLU YATIRIM VE ETKİ YATIRIMI Finansal getiri sağlama ve sosyal etki yaratma kaygılarını dengede tutan bir yatırım anlayışı olan “... Daha Fazla