Paydaş Analizi ve Önceliklendirme

Bir kurumun sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken dikkate alması gereken en önemli veriler arasında, paydaş analizi sonuçları yer almaktadır. Kurumların paydaşları nezdinde sürdürülebilirlik önceliklerinin ve algılarının belirleneceği analitik çalışmalar paydaş analizi kapsamında yapılmaktadır.

Escarus paydaş analizi çalışmalarında nicel yaklaşımın yanı sıra nitel bir perspektif de sunmaktadır. Paydaş analizi projelerinin yürütülmesi nitel ve nicel araştırma olmak üzere iki aşamaya bölünmektedir. Her iki metodolojinin kullanılmasıyla gerçeğe en yakın paydaşlık deneyimi öyküsüne ulaşılmaktadır. Yapılan analizin bir bütünlük arz etmesi için hem derinlemesine görüşme hem de anket aşamalarında aynı kavramsal çerçeve kullanılmaktadır. Böylece nitel ve nicel araştırma kısımları birbirini besleyen bir çerçeve içerisinde ele alınmaktadır.

Escarus, paydaş analizinin nicel araştırma kısmında online anket metodunu kullanmakta, yönlendirdiği sorularla kurumun algısını ve sürdürülebilirlik önceliklerini ölçmektedir. Nitel araştırma kısmında ise, hedef kitlenin kendi doğal iş ortamında yürüttüğü derinlemesine görüşmeler yoluyla algı ve tutumları ortaya çıkarmaktadır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE YAKLAŞAN İKLİM ZİRVESİ ÖNCESİ FİNANS DÜNYASINDAN YENİ İŞBİRLİKLERİ VE TAAHHÜTLER İklim bağlantılı afetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini tüm dünyada hissettiğimiz bir yaz... Daha Fazla
  • MAKALE KURUMSAL SORUMLULUK, DÜNYA VATANDAŞLIĞI VE İSVİÇRE ÖRNEĞİ Kurumsal sorumluluk kavramı geçen yüzyıldan bu yana, şirket kârlarını ön planda tutan bir yaklaşımda... Daha Fazla
  • MAKALE "DUTY OF CARE" (ÖZEN SORUMLULUĞU) VE DURUM TESPİTİ

    İŞLETMELER İÇİN NASIL VE NEDEN ÖNCELİKLİ BİR KONU OLDU?

    İnsan haklarına v... Daha Fazla