Paydaş Analizi ve Önceliklendirme

Bir kurumun sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken dikkate alması gereken en önemli veriler arasında, paydaş analizi sonuçları yer almaktadır. Kurumların paydaşları nezdinde sürdürülebilirlik önceliklerinin ve algılarının belirleneceği analitik çalışmalar paydaş analizi kapsamında yapılmaktadır.

Escarus paydaş analizi çalışmalarında nicel yaklaşımın yanı sıra nitel bir perspektif de sunmaktadır. Paydaş analizi projelerinin yürütülmesi nitel ve nicel araştırma olmak üzere iki aşamaya bölünmektedir. Her iki metodolojinin kullanılmasıyla gerçeğe en yakın paydaşlık deneyimi öyküsüne ulaşılmaktadır. Yapılan analizin bir bütünlük arz etmesi için hem derinlemesine görüşme hem de anket aşamalarında aynı kavramsal çerçeve kullanılmaktadır. Böylece nitel ve nicel araştırma kısımları birbirini besleyen bir çerçeve içerisinde ele alınmaktadır.

Escarus, paydaş analizinin nicel araştırma kısmında online anket metodunu kullanmakta, yönlendirdiği sorularla kurumun algısını ve sürdürülebilirlik önceliklerini ölçmektedir. Nitel araştırma kısmında ise, hedef kitlenin kendi doğal iş ortamında yürüttüğü derinlemesine görüşmeler yoluyla algı ve tutumları ortaya çıkarmaktadır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla
  • MAKALE KAPSAYICI KAPİTALİZM RÜZGARI Amerika Birleşik Devletleri’nin öncü şirketlerinin CEO’larını temsil eden İş Dünyası Yuvarlak Masası... Daha Fazla