İş Leasing'den Sürdürülebilir Büyüme İle Ekonomiye Katkı

İş Leasing Escarus danışmanlığında, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik faktörlerinin şirket yönetiminde ve ürün/hizmet süreçlerinde bir bütün olarak gözetilmesi; bu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme ile değer yaratmayı amaçlayan bir Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi (ÇSYS) Projesi (ÇSYS) başlattı.
25.04.2021