İş Anlayışımız

Escarus, kuruluşundan itibaren, sahip olduğu ve sentezlediği bilgi ve tecrübeler ışığında sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve yönetişim başlıklarında Türk iş dünyasının yeni çalışma dinamiklerine uyumunu sağlamaya, rekabetçiliğini ve katma değerini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaya odaklanmıştır.

DANIŞMANLIK ANLAYIŞIMIZ

Escarus’un danışmanlık anlayışı, standart tip ve yaklaşımların ötesinde, yeni bir bakış açısıyla müşterilere hizmet sunmaktır. Bütün projelerine “yeni nesil danışmanlık” perspektifi ile yaklaşan Escarus, projenin başından sonuna kadar “katma değer yaratmak” yaklaşımı ile ilerlemeyi esas almaktadır.

Yapılan projelerde müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını anlayarak, onlara ayna tutarak, kimi zaman fark etmedikleri ihtiyaçlarını da tespit ederek çalışmak ve bunlara yönelik projeler geliştirmek, Escarus’un danışmanlık nosyonunun temelini oluşturmaktadır.

PROJE YAKLAŞIMIMIZ

Escarus ’un proje yaklaşımı, her kurumun ihtiyacına ve talebine özel ve farklı çözümler sunmaktır. Escarus’un proje felsefesi, projenin tüm paydaşlarıyla bütün süreç boyunca iletişim halinde ilerleyerek ihtiyaçları anında tespit ve müdahale edebilmek üzerine kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik bir kurumun geleceğe yönelik uzun vadeli istikrarını gözeten bir süreç olduğu için, sürdürülebilirlik danışmanlığında “standart, kalıplaşmış uygulamalar” yaklaşımı ile değil, kurumun strateji ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım ile ilerlenmesi ilkesine riayet edilmektedir.

Bu yüzden proje süreci, proje başlangıcında yapılan durum analizi ile kurumun güncel pozisyonuna göre uyarlanmakta, böylece standart bir paket yerine duruma ve kuruma özel çözümler ve yol haritası oluşturulmaktadır.

RELATED ARTICLE / ESCARUS BLOG

  • ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Read more
  • ARTICLE ÇİN VE MEKSİKA NİYET EDİLEN ULUSAL KATKILARI (INDC) Aralık 2015’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda (Paris İklim Zirvesi - COP21), 195 ülke... Read more
  • ARTICLE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Read more
  • ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Read more
  • ARTICLE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Read more
  • ARTICLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Read more