İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) tarafından yayınlanmış olan TCFD Tavsiyeleri, kurumların iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini raporlamalarına yönelik bir çerçevedir.

TCFD Tavsiyeleri şirketlerden dört ana başlık altında raporlama beklemektedir: Yönetişim, Strateji, Risk Yönetimi, Metrikler ve Hedefler. Escarus, TCFD Raporlaması için hazırlık aşamasında; ilgili yönetişim yapısının kurulması, iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetimine yönelik kısa, orta ve uzun vade stratejilerinin oluşturulması, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili bir risk yönetim sistemi oluşturulması, ilgili Temel Performans Göstergeleri (KPI) ve KPI’lar üzerinden hedeflerin belirlenmesi ve bunların takibi konularında, her bir alt başlık özelinde şirketlere yardımcı olmaktadır ve ilgili çerçeve doğrultusunda paydaşların beklentilerini karşılayacak bir raporlama metodolojisi oluşturulmasını sağlamaktadır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANTILI FİNANSAL BİLDİRİMLERE HAZIR MISINIZ? ... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK? İklim değişikliği konusu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’in çokça ses getiren İklim Zirvesi ... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla