Güvenli Başlangıç

Dr. Kubilay Kavak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA7’deki gelişmeleri değerlendirdi.
01.06.2022

INBUSSİNESS