Göksu - Taşeli Havzası Stratejik Yatırım Planları Hazırlık Çalışmaları

Escarus proje ekibi, 31 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde Göksu-Taşeli Havzası Stratejik Yatırım Planları Hazırlama Projesi kapsamında Konya ve Karaman'da bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile UNDP'den temsilcilerin eşlik ettiği çalışmada, havzada yer alan ilçe ve köylerde üretilen çeşitli tarımsal ürünler değer zinciri perspektifinden masaya yatırıldı.
08.02.2019