Gezegene Yılda Bir Gün Tatil Hakkı

Escarus Proje Direktörü Ece Sevin, sera gazı emisyonu azaltımı yönündeki çabaların iklim bağlantılı risklerin hafifletilmesinde anahtar bir rol oynadığının altını çizdi.
21.09.2021

Dünya