Finansal Olmayan Raporlama

Bir kurumda sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik yapısı ve olgusunun yönetim ve rutin iş süreçlerine entegrasyonundan sonra, bu oluşumun sağlıklı işleyişini sağlamak için gerekli olan adım izleme ve raporlamadır. Sürecin bir parçası olarak yapılan periyodik raporlama, hem kurum içinde bilgi akışı ve bilgi birikiminin transferini sağlamakta hem de kurumun bütün paydaşlarıyla sağlıklı iletişimini desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Şirketler, finansal verilerini paylaştıkları faaliyet ve mali raporları yayınlamanın yanı sıra, çevresel ve sosyal etkilerini de paydaşlarına sunmak amacıyla sürdürülebilirlik raporu veya kurumsal sosyal sorumluluk raporu adı verilebilen finansal olmayan raporlar yayınlamaktadır. Finansal olmayan raporlamanın verimli olabilmesi için her kurum için özel olarak geliştirilmesi gereken bir raporlama metodolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası arenada en çok GRI Standartları, IIRC Framework (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Entegre Raporlama Çerçevesi), TCFD gibi raporlama standart ve kılavuzları kullanılmaktadır. Sayılan bu metodolojilerin tümünde uzman olan Escarus, kurumların finansal olmayan raporlama çalışmaları için hem hazırlık hem de raporlama süreçlerinde destek vermektedir.

Kurum için en öncelikli konuların belirlenmesi: Finansal raporlamanın aksine yasal zorunluluklar ve standartlara tabi olmayan finansal olmayan raporlamanın verimli yapılabilmesi için, her şirketin kendi öncelikli konuları dahilinde raporlama yapması önem taşımaktadır. Bu öncelikli konuların belirlenmesi sürecinde kurumlar kendi kontrollerinde olan ve ekonomik, çevresel ve sosyal etki yaratan tüm faaliyetlerini, üzerlerinde etkileri olan tüm paydaşlarını bir arada değerlendirmelidir.

Önceliklendirme matrisinin oluşturulması: Belirlenen öncelikli konuların kendi aralarında önceliklendirilmesi gerekmektedir. Hem paydaşlar hem şirket gözünden çeşitli konuların önemlilik sırasına dizilmesi için paydaş analizleri yapılmalı, şirket yöneticileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmeli, yerel ve küresel rakiplerin önceliklendirme analizleri ve küresel konjonktür incelenmelidir.

Finansal olmayan rapor hazırlanması: Escarus, içerik ve tasarım konusunda uzman iş ortakları ile birlikte çalışarak kurumların iletişim stratejisi ile paralel raporlama gerçekleştirmesi konusunda da destek sunmaktadır.

Escarus;

• Entegre raporlama (IR)

• Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve karbon envanteri raporlaması

İklimle bağlantılı finansal beyan görev gücü (TCFD) raporlaması

konularında hizmet vermektedir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla