Escarus, Yücel Boru Cinsiyet Eşitliği Eğitimini Gerçekleştirdi

Yücel Boru çalışanlarına 15 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi. Eğitimde; çalışma hayatında taciz ve şiddet, ayrımcılık, taciz ve şiddeti önlemek için yapılabilecekler anlatıldı ve iyi uygulama örnekleri sunuldu. Farkındalığı artırmak amacıyla eğitimin başında ve sonunda mini test uygulaması yapıldı.
15.10.2022