Escarus, KOLOĞLU Holding ve SEFİNE Tersanesi CEPS Eğitimini Gerçekleştirdi

Escarus tarafından 6 Aralık 2022 tarihinde Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi çalışanlarına Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) Projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi. Birer saatlik iki oturum şeklinde online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; çalışma hayatında ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti önlemek için yapılabilecekler aktarıldı. Ayrıca Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi üst yönetimleri tarafından bu konuda hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar da çalışanlar ile paylaşıldı.
06.12.2022