Dr. Kubilay Kavak ve Melis Bitlis İklim Şurası'na Katıldı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın organize ettiği İklim Şurası 21-25 Şubat tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin iklim değişikliği stratejisini oluşturmak üzere 5 gün boyunca sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlandırma, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, bilim ve teknoloji ve adil geçiş başlıklarında yürütülen tartışmalara Escarus’u temsilen Sn. Kubilay Kavak ve Sn. Melis Bitlis katılmıştır.
21.02.2022