Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS)

Kadınlar ile erkeklerin yaşamın tüm alanlarına eşit ölçüde eşit şekilde katılımları ve fırsatlara eşit şekilde erişebilmeleri anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları alanındaki en önemli kavramlardan biridir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinde iş dünyasının önemli bir rolü vardır.

Escarus tarafından geliştirilen Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) ile kurumsal ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin ölçülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında uygulamaların etüt edilmesi ve kurumlara özel cinsiyet eşitliği yol haritalarının geliştirilmesi ve faaliyetlerin sertifika ile belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Escarus, program boyunca kurumlar tarafından yürütülen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik mevcut faaliyetlerin analiz edilerek kurum içi strateji ve uygulamaların geliştirilmesine destek olmaktadır. Program sonunda Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) alan şirketler, faaliyetleri ve işe alım süreçleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olurlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sertifika sahibi olmak, müşteriler için bir tercih sebebidir ve firmaların marka değerinin artmasına katkı sağlar.

Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler TSKB ve Escarus tarafından modellenen Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. CEODA aracı firmalar tarafından gerçekleştirilen cinsiyet eşitliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesine, yapılandırılmasına, cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal strateji ve aksiyon planlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

CEODA hakkında detaylı bilgi almak için https://www.escarus.com/ceoda adresini ziyaret edebilirsiniz.

Program kapsamında hesaplanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Puanı neticesinde farklı türdeki sertifikalar belirli yeterliliği sağlayan firmalara özel olarak Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası* düzenlenir.

*Sertifika geçerlilik süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda gözden geçirme değerlendirmesi yapılarak yenilenmesi gerekmektedir.ESCARUS BLOG

  • MAKALE SALGININ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRMA RİSKİ VAR! Küresel ekonomi için önemli bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs, özellikle en kırılgan kesimle... Daha Fazla