Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS)

Kadınlar ile erkeklerin yaşamın tüm alanlarına eşit ölçüde, eşit şekilde katılımları ve fırsatlara eşit şekilde erişebilmeleri anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları alanındaki en önemli kavramlardan biridir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinde iş dünyasının önemli bir rolü vardır.

Escarus tarafından geliştirilen Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) ile kurumsal ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin ölçülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında uygulamaların etüt edilmesi, kurumlara özel cinsiyet eşitliği yol haritalarının geliştirilmesi ve faaliyetlerin sertifika ile belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Escarus, program boyunca kurumlar tarafından yürütülen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik mevcut faaliyetleri analiz ederek kurum içi strateji ve uygulamaların geliştirilmesine destek olmaktadır.

Cinsiyet eşitliğine ilişkin verilerin doğrulanması ve sertifikaya uygunluğun belirlenmesi süreçleri Türkiye'nin öncü belgelendirme, doğrulama ve denetim kuruluşlarından VERİCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından yürütülmektedir. Denetim sürecine dahil olan şirketlerin, iş hayatında cinsiyet eşitliğinin önemini kavramış olmaları, ayrımcılık, taciz ve şiddet konularında sıfır tolerans politikalarını benimsemiş olmaları, kadın ve erkek çalışanların ihtiyaçlarına yönelik gerekli mekan ve donanımlara sahip olmaları, güvenli bir çalışma ortamı sunmaları beklenmektedir.

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) almaya hak kazanan şirketler faaliyetleri ve işe alım süreçleri ile eşitlikçi bir politikaya sahip olduklarını ve istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olurlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sertifika sahibi olmak, müşteriler için bir tercih sebebidir ve firmaların marka değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Program kapsamındaki değerlendirmeler TSKB ve Escarus tarafından modellenen Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. CEODA aracı firmalar tarafından hayata geçirilen cinsiyet eşitliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesine, yapılandırılmasına, cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal strateji ve aksiyon planlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Program dahilinde hesaplanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Puanı neticesinde belirli yeterliliği sağlayan firmalara özel olarak Temel Düzey / İleri Düzey Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası* düzenlenmektedir.

*Sertifika geçerlilik süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda gözden geçirme değerlendirmesi yapılarak sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.
ESCARUS BLOG

  • MAKALE SALGININ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRMA RİSKİ VAR! Küresel ekonomi için önemli bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs, özellikle en kırılgan kesimle... Daha Fazla