CEODA

Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA), firmaların cinsiyet eşitliği perspektifinde global olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan bir ölçüm metodolojisidir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın katkıları ile uluslararası alanda kabul görmüş metodolojiler kullanılarak, Escarus tarafından modellenen CEODA ile firmaların kurumsal ölçekte mevcut yeterliliği aşağıdaki 7 farklı konu başlığında ölçülmektedir:

1. Üst Yönetimin Desteği/Taahhüdü

2. İşe Alım Kriterleri

3. Eğitim ve Kişisel Gelişim

4. Çalışma Koşullarında Fırsat Eşitliği

5. Çocuklu Çalışanlar İçin Kariyer Desteği

6. İş Yerinde Tacizin Önlenmesi

7. İletişim ve Farkındalığın Artırılması

CEODA, firmalar tarafından gerçekleştirilen cinsiyet eşitliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesine, konsolide edilmesine, yapılandırılmasına ve aksiyon planlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. CEODA ile hesaplanan Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Puanı neticesinde farklı türdeki Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası belirli yeterliliği sağlayan firmalara özel olarak düzenlenmektedir. Sertifika alan firmalar toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını metodolojik bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde duyurmuş olurlar.