CDP ve Karbon Envanteri Raporlaması

Carbon Disclosure Project (CDP), şirketlerin sebep oldukları karbon emisyon miktarlarını gönüllülük esasıyla raporladıkları bir girişimdir. Ayrıca şirketler yatırımcı talepleri, performans takibi, değer zincirindeki risklerin yönetilmesi gibi hususları daha iyi yönetebilmek için karbon envanterlerini takip etmek istemektedir.

Uluslararası bir kuruluş olan CDP’ye yapılan senelik raporlama kapsamında, şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda stratejileri, iklim değişikliğinin getirdiği fiziksel/geçiş dönemi riskleri ve fırsatları, emisyon azaltıcı ve verimlilik artıcı uygulamaları kamuya açık olarak raporlanmaktadır. Escarus, ilk kez CDP raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Rutin olarak CDP raporlaması yapan şirketlere ise iklim değişikliği konusundaki uzmanlığı sayesinde iklim değişikliği stratejilerinin şekillendirilmesi, öngörülemeyen iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, karbon envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE PARİS ANLAŞMASI KURAL KİTABINA DOĞRU: ULUSLARARASI İKLİM MÜZAKERELERİNDE NEREDEYİZ? ... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla