CDP ve Karbon Envanteri Raporlaması

Carbon Disclosure Project (CDP), şirketlerin sebep oldukları karbon emisyon miktarlarını gönüllülük esasıyla raporladıkları bir girişimdir. Ayrıca şirketler yatırımcı talepleri, performans takibi, değer zincirindeki risklerin yönetilmesi gibi hususları daha iyi yönetebilmek için karbon envanterlerini takip etmek istemektedir.

Uluslararası bir kuruluş olan CDP’ye yapılan senelik raporlama kapsamında, şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda stratejileri, iklim değişikliğinin getirdiği fiziksel/geçiş dönemi riskleri ve fırsatları, emisyon azaltıcı ve verimlilik artıcı uygulamaları kamuya açık olarak raporlanmaktadır. Escarus, ilk kez CDP raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Rutin olarak CDP raporlaması yapan şirketlere ise iklim değişikliği konusundaki uzmanlığı sayesinde iklim değişikliği stratejilerinin şekillendirilmesi, öngörülemeyen iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, karbon envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE ÇİN VE MEKSİKA NİYET EDİLEN ULUSAL KATKILARI (INDC) Aralık 2015’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda (Paris İklim Zirvesi - COP21), 195 ülke... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE KARBON VERGİSİ VE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ Fosil yakıt kullanımı, arazi kullanımı, endüstriyel prosesler, tarım ve hayvancılık gibi insan faali... Daha Fazla