Çalışanlarımız

Escarus dinamik, güçlü ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Escarus, çalışanlarını en büyük değerlerinden biri olmak görmektedir. Çalışanlarımızın kısa özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir.

Genel Müdür

DR. KUBİLAY KAVAK

Dr. Kubilay Kavak endüstri mühendisliği alanında lisans (Bilkent Üniversitesi) ve yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), kamu politikaları alanında yüksek lisans (Cornell Üniversitesi), kamu yönetimi alanında doktora (Gazi Üniversitesi) derecesi sahibidir.

Escarus ailesine katılmadan önce özel sektörde, Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Kalkınma Bakanlığı’nda ve Birleşmiş Milletler’de çalışan Kavak, meslek hayatında büyük ağırlıkla ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi gibi konu ve alanlarda faaliyet göstermiştir. 

Enerji, iklim değişikliği, kamu politikası, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde optimizasyon konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında uluslararası bir projenin koordinatörlüğünü yürüten Dr. Kubilay Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çeşitli düzeylerde çalışma tecrübesine sahiptir.

Daha Fazla
Genel Müdür Yardımcısı

AYŞE ECE SEVİN

İTÜ Çevre Mühendisliği mezunu olan A. Ece Sevin, Enerji ve Çevre Yönetimi alanında da yüksek lisans derecesi sahibidir. Escarus’a katılmadan önce Fichtner’de Çevre Danışmanı/Proje Yöneticisi olarak çalışan Sevin, meslek hayatında onlarca yatırım projesinin inceleme ve değerlendirilmesinde ve çok sayıda projenin yürütülmesinde rol almıştır.

2014 yılından beri Escarus’ta görev yapan Sevin, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar için şirketlerin ve projelerin sürdürülebilirlik perspektifinde finansal olmayan (çevresel ve sosyal) risklerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması ve performans raporlamalarının yapılması konularında hizmet vermektedir.

Projelerin çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ve etki analizi, emisyon azaltım projeleri geliştirilmesi ve proje yönetimi konularında yetkinliği bulunan Sevin; konvansiyonel ve yenilenebilir enerji projeleri, enerji dağıtım projeleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli alanlarda da deneyim sahibidir. Çeşitli yurtdışı projelerindeki görevleriyle uluslararası birikime sahip olan Sevin, çok sayıda projede ve eğitim organizasyonunda eğitici rolüyle de hizmet sunmaktadır.

Daha Fazla
İş Geliştirme Direktörü

KADİR BURAK OĞUZ

Burak Oğuz, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü, ardından da Yeditepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, Marmara Üniversitesinde Üretim Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1996 yılında Koç Grubunda Otoyol Pazarlama’da pazarlama uzmanı olarak başlayan Oğuz, 1999 yılında Finansbank Yönetici Adayı programını tamamlamış, takip eden süreçte bankanın Ödeme Sistemleri ve Bireysel Bankacılık tarafında görev yapmış, alternatif dağıtım kanalları, ödeme sistemleri, CRM ve MIS alanlarında çok çeşitli projelerde rol almıştır.

Finansbank sonrasında Hyundai, Avea, Koleksiyon ve GfK pazarlama bölümlerinde CRM, pazar araştırmaları, ürün yönetimi, iletişim, kampanya yönetimi ve satış gücü otomasyonu başlıklarında farklı kademelerde görevler yürütmüştür.

Bankacılık, üretim ve perakende sektörlerinde satış geliştirme, dijital pazarlama, ödeme sistemleri, CRM ve veri madenciliği konularında yurtiçi ve yurtdışı projelerde danışman olarak görev yapan Oğuz, Mart 2016’dan beri Escarus’ta çalışmaktadır. Oğuz, proje geliştirme çalışmalarının yanı sıra ürün ve hat tasarımıyla ilgili konularda da sorumluluk ve yetkinlik sahibidir.

Daha Fazla
Grup Yöneticisi

MELİS BİTLİS

Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunu olan Melis Bitlis, yüksek lisansını Johns Hopkins Üniversitesi Enerji ve Çevre Politikası ve Uluslararası Ekonomi alanlarında tamamlamıştır.

2015 yılından beri Escarus’ta görev yapan Bitlis, finans sektöründeki müşteriler (bankalar, sigorta şirketleri, özel emeklilik fonları ve finansal kiralama şirketleri) ve reel sektör şirketleri için sürdürülebilirlik politikaları, yeşil tahvil çerçevesi ve ikinci taraf görüş hizmetleri de dahil olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir finansman ve iklim değişikliği hizmetlerine öncülük etmektedir. Yatırım portföylerine uygun sürdürülebilir yatırım çerçeveleri ve sürdürülebilir finans ürünleri hazırlama, finansal sektör kuruluşlarına iklim değişikliği riskleri ve fırsatları konusunda danışmanlık yapma, sürdürülebilir yeşil finansman raporlamaları yapma deneyimleri bulunan Bitlis, özel sektör profesyonelleri için bu konularda eğitim modelleri de geliştirmektedir.

Bitlis’in enerji verimliliği, çevresel ve sosyal performans standartları, çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, yeşil tahvil ve iklim finansmanı ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki proje yönetimi tecrübesinin yanında iklim değişikliği alanında uluslararası deneyimi bulunmaktadır.

Daha Fazla
Grup Yöneticisi

SULTAN ŞALGAM

Sultan Şalgam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Profesyonel kariyerine Bölgesel Çevre Merkezi'nde başlayan ve ardından 3 yıldan fazla bir süre Ecorys Danışmanlık ve Mühendislik şirketinde çalışan Şalgam, Escarus ‘a katılmadan önce PwC'de Yönetici olarak görev yapmıştır.

Şalgam, sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik ilgisi ve bilgi birikimi ile politika ve strateji geliştirme, yönetişim, sosyal etki değerlendirmesi gibi çalışma alanlarında 10 yıllık mesleki deneyime sahiptir.

Kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası projede görev alan Şalgam, kamu kurumları ve özel sektör müşterileri için veriye dayalı strateji ve iş modelleri geliştirilmesi konularında analitik uzmanlığa sahiptir. Şalgam ayrıca, kamu sektörünün dönüşümü ve kamu kurumlarının teknik/idari kapasitesinin iyileştirilmesi ile ilgili projelerde de görev yapmıştır.

Şalgam, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla (bakanlıklar, belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, uluslararası kuruluşlar, STK'lar, yerel KOBİ'ler vb.) iş birliği yapmış ve güçlü bir iletişim ağının bir parçası olmuştur.

Daha Fazla
Grup Yöneticisi

H. DORA ÜRETEN

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan H. Dora Üreten, yüksek lisansını EADA Business School’da Uluslararası Yönetim alanında tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2009 yılında Marsh Risk Danışmanlığı’nda Risk Danışmanı Yönetici Adayı olarak başlayan Üreten, iş hayatına TSKB’de Mali Analist Yönetici Adayı olarak devam etmiş, 2012-2016 yılları arasında ise kuruluşunda görev yaptığı Escarus’ta danışmanlık-proje yönetimi ve iş geliştirme gibi farklı pozisyonlarda çalışmıştır. 2016-2020 yılları arasında Garanti Koza İnşaat ve GKE Enerji şirketlerinde İş Geliştirme Müdürü olarak yurtiçi ve yurtdışındaki enerji ve gayrimenkul projelerinde sorumluluk üstlenen Üreten, 2021 Nisan ayında Escarus’a katılmıştır.

Proje yönetimi, iş geliştirme, finansal fizibilitelerin hazırlanması, sürdürülebilirlik stratejilerinin tasarlanması, uluslararası standartlar ışığında (Dünya Bankası, IFC, EBRD, Ekvator Prensipleri, GRI, SASB, CDP, GHG Protocol, Sürdürülebilirlik Endeksleri vb.) sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin ve çevresel sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülebilir finans, sürdürülebilirlik odaklı raporlama, kaynak ve enerji verimliliği, karbon emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması gibi konularda derin tecrübe sahibi olan Üreten, farklı sektörlerde ve ulusal-uluslararası birçok projede çalışmıştır.

Daha Fazla
Yönetici Yardımcısı

NİLAY CAMBAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olan Nilay Cambaz, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi programında tamamlamıştır.

Escarus ailesine katılmadan önce sürdürülebilirlik danışmanı olarak görev yapan Cambaz, kariyeri süresince çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak görev yapmış ve hem kamu hem de özel sektör paydaşları ile doğrudan çalışma fırsatına sahip olmuştur. Cambaz iklim değişikliği, karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilirlik raporlamaları (GRI), sürdürülebilirlik derecelendirmeleri (CDP, EcoVadis), eko-etiketler (ISO 14020-25), sürdürülebilir finans, döngüsel ekonomi, temiz üretim, sınırlı kaynakların yönetimi, su kalitesi ve havza yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.

Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment-LCA) konusunda da güçlü bir deneyimi bulunan Cambaz başta yapı, kimya, gıda, seramik, ambalaj, beyaz eşya ve kompozit malzemeler olmak üzere çeşitli sektörlerde hem ürün hem de kurumsal bazlı çalışmalar yürütmüştür.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli büyüklüklerdeki kurumlarla gerçekleştirdiği projeler sayesinde sürdürülebilirliğin ölçülmesi konusunda yetkinlik kazanan Cambaz, aynı zamanda proje yönetimi ve ekip koordinasyonu süreçlerinde deneyim sahibidir.

Daha Fazla
Uzman

EMİNE ÇELEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Emine Çelen, yüksek lisansını İTÜ Enerji Enstitüsü’nde enerji bilimi ve teknolojileri programında yapmış olup aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Yaklaşık bir yıl boyunca İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan Maviiz Çevre ve Enerji Sistemleri Ar-Ge Şirketi’nde ar-ge ve proje mühendisi olarak çalışan Çelen, çevre, kimya ve biyokütle enerjisi ile ilgili projelerin fizibilite çalışmaları, çizimleri ve kütle enerji hesaplamaları ile ilgili tecrübeye sahiptir. Yoğun olarak biyogaz projelerinde çalışan Çelen’in, tesis kurulumu için gerekli olan ekipmanların satın alma faaliyetleri konusunda da deneyimi bulunmaktadır.

Çelen, ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İTÜ tarafından desteklenen “İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü” isimli projede görev almıştır. Projenin hayata geçmesi için her aşamasında çalışmış olan Çelen, mali ve teknik rapor hazırlamak, ihale firmaları ile yakın temas halinde olup yapılan işleri kontrol etmek, satın alma işlemlerini yürütmek ve projenin devreye alınması için deneme çalışmalarını gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

Daha Fazla
Uzman

ŞİMAL ÇINAR

Şimal Çınar, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler anadalı ve İktisat yandalında kapsamlı burslu olarak tamamlayarak 2019 yılında mezun olmuştur.

Eğitimi sırasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli sektörlerde stajlar yapmış olan Çınar, 2017-2018 yılları arasında İhsan Doğramacı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nde uluslararası politika, 2018 yılında Estonya’da Tallinn Teknoloji Üniversitesi’nde uluslararası kamu hukuku konularında akademik çalışmalar yürütmüş; ilerleyen dönemlerde ise Almanya’da Alman Araştırma Vakfı tarafından fonlanan ve göçmenlerin ülkeye entegrasyonunu inceleyen bir projede çalışmıştır. Aynı zamanda birçok farklı projede gönüllü olarak yer alan Çınar’ın söz konusu çalışmaları kültürlerarası öğrenme ve öğrenci hareketlilikleri üzerine odaklanmıştır.

Çınar, Eylül 2019 itibarıyla Escarus bünyesinde Uzman Yardımcılığı görevine başlamıştır. Çalışma alanları arasında sürdürülebilir finansman araçları, finansal olmayan raporlama, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği bulunan Çınar, enerji ve finans sektörleriyle reel sektöre yönelik çeşitli projelerde tematik araştırma, anket değerlendirme, sektörel kıyaslama, analiz ve raporlama gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Daha Fazla
Uzman Yardımcısı

YUSUF SAĞ

Yusuf Sağ, lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2018 yılında tamamlamıştır.

Akademik hayatı sırasında farklı sektörlerde staj yapma tecrübesi edinen Sağ, Türkiye’nin lider gıda firmalarından birinde pazarlama stajı yapmış, depo yönetimi ve verimlilik artırma projelerinde baştan sona bulunmuştur.

Profesyonel kariyerine satın alma, malzeme ve depo yönetimi alanında danışmanlık ile başlayan Sağ, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara satın alma ve malzeme yönetimi süreçleri tasarlamış, yeni süreçlerin mevcut sistemlere uyarlanması çalışmalarında bulunmuştur. Escarus ailesine katılmadan önce Deloitte Türkiye’de bilgi teknolojileri ve risk yönetimi alanında danışmanlık ve denetim faaliyetleri yürütmüştür. Önde gelen banka iştirakleri, hızlı tüketim ürünleri, ilaç, ağır sanayi ve enerji sektörlerinde çeşitli firmalar ile bilgi sistemleri analizleri yapan Sağ, ayrıca bilgi sistemleri risk değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin iştirakine BDDK mevzuatlarına uyum altyapısının oluşturulmasında görev almıştır. Nisan 2021 tarihinden itibaren Escarus’ta uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Daha Fazla
Uzman Yardımcısı

ESRA YILMAZ

Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ana dalı ve University of Duisburg-Essen İşletme yardımcı branşında tamamlayan Esra Yılmaz, 2018 yılında birincilik derecesi ile mezun olmuştur.

Akademik hayatı esnasında aktif bir şekilde düşünce kuruluşlarında ve devlet kurumlarında stajyer olarak çalışan Esra Yılmaz, akademik ilgi alanını enerji ve iklim çalışmalarına yönlendirmiş ve bu alanda öncü düşünce kuruluşlarında araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli yurtdışı deneyimleri bulunan Yılmaz, mezuniyetinin ardından Almanya’da University of Duisburg-Essen Mercator School of Management’ta staj yapmış ve portföy yönetimi, rekabet stratejileri, dijital dönüşüm ve dijital pazarlama alanlarında deneyim kazanmıştır.

Profesyonel kariyerine 2019 yılında planlama uzmanı olarak başlayan Yılmaz, klor alkali tesisi ve metal maden yatırım projelerinde proje asistanı olarak çalışmıştır. Görev yaptığı şirkette sürdürülebilirlik, hidroelektrik enerji ve lisanssız elektrik üretimi alanlarında sorumluluk üstlenen Yılmaz, Mart 2021 tarihinden itibaren Escarus bünyesinde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Daha Fazla
Uzman Yardımcısı

CEYDA KALIPÇIOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ceyda Kalıpçıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitiminin bir döneminde Erasmus+ Programı ile Aarhus Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan Kalıpçıoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra sıfır atık, sürdürülebilir yakıt üretimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi konularını içeren çalışmalarda araştırmacı olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi’nde sıfır atık, eko-etiket, yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ilgili projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süreçte kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iletişimde kalarak proje raporlama, makale yazma, araştırma ve geliştirme gibi sorumluluklar üstlenmiştir.

Sürdürülebilirlik alanında dahil olduğu projeler ve akademik çalışmalar sayesinde Kalıpçıoğlu, dünya çapında yetenekli bireyleri tanımayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 2021 McKinsey Başarı Ödülünü kazanmıştır. Kalıpçıoğlu, Aralık 2021 tarihinden itibaren Escarus’ta uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Daha Fazla

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *